Hyppige dommerkendelser

Når der er begået noget strafbart på banen, får det pågældende hold en afstandsstraf, det vil sige at de bliver flyttet tilbage på banen. Straffene bliver annonceret af Referee, så alle ved hvad der er blevet dømt. I Danmark bliver alle dommerkendelser annonceret på engelsk. Dette er valgt ud fra, at de danske dommere og spillere har nemmere ved at begå sig internationalt, da man derfor er vant til at høre alle kendelserne på engelsk. Herudover er det nemmere for tilskuere at følge med, da mange er vante til at se NFL, hvor kaldene naturligvis også er på engelsk.

Amerikansk fodbold i Danmark spilles efter reglerne bestemt af det internationale forbund IFAF, og har nogle forskelle fra de regler der spilles efter i NFL eller college i USA.

De hyppigst begåede straffe

Delay of Game

Bolden bliver ikke snappet før uret løber ud. (angrebet har 40 sekunder til at sætte bolden i spil) Straffen er 5 yards.

Offside

Når en defensiv spiller er inde over bolden før bolden er snappet. Straf: 5 yards.

False start

Når en offensiv linjemand bevæger sig før snappet, eller når en af de andre offensive spillere laver en hurtig pludselig bevægelse inden snappet.

Straf: 5 yards

Holding (offensive)

Når en offensiv spiller bruger sine hænder, arme eller andre dele af sin krop ulovligt, for at undgå en defensiv spiller for at tackle boldbæreren.

Straf: 10 yards.

Pass interference

Pass interference er et skøn fra dommeren, der ser en spiller komme i kontakt med en modstander før bolden kommer, og dermed begrænser hans muligheder for at fange det fremadrettede kast.

Straf: Op til 15 yards og automatisk 1. down.

Personal foul

En ulovlig handling, der anses for at være farlig for en anden spiller.

Straf: 15 yards og automatisk 1. down.

Penalty Declined

Hvis der er begået noget strafbart, kan det forurettede hold vælge at afvise straffen (decline) hvis de mener at det er bedre for dem.

Se eksempler på dommersignalerne her.